22 Adam & Leaf

ส่วนผสม : 

*ผักกาดหวาน
*วอเตอร์เครส
*ฝรั่ง
*ใบมะกรูด
*มะนาว
*บีทรูท
 แอปเปิ้ลเขียว
*พาสลีย์

* = Organic

บำรุงเลือด, เพิ่มการเผาผลาญอาหาร, เพิ่มประสิทธิภาพขณะออกกำลังกาย