TO THE CORE

To The Core (18 ขวด)
ดีท็อกซ์ขั้นสุด
ดื่มน้ำโคลด์เพรสแทนมื้ออาหาร 3 มื้อ
ฟื้นฟูระบบย่อยและลำไส้
เปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้ใน 3 วัน


เป็นการขับสารพิษในร่างกายขั้นสุด
ระบบย่อยจะได้พัก ทำให้มีพลังงานไปซ่อมแซม
ส่วนที่สึกหรอในร่างกายได้อย่างเต็มที่ 
เซลล์ต่างๆจะได้รับการฟื้นฟู เปอร์เซนต์น้ำหนักลดลงสูง 
ช่วยทำให้อาการอยากอาหารตลอดเวลาลดลง
ปรับสมดุลร่างกาย ปรับเลือดให้เป็นด่าง ห่างไกลโรค