27 Mermaid

ส่วนผสม :

*นมเมล็ดกัญชง
*สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน
*น้ำหวานดอกมะพร้าว
*นมธัญพืชรวม 5 ชนิด
  วานิลลา

* = Organic

มีโปรตีนจากพืช,  อุดมด้วยไขมันดี,  ให้พลังงาน